GOK Rędziny

Wydarzenia i Aktualności:

11 Maj 2020

UWAGA CZYTELNICY

Z dniem 11.05.2020r.
Gminna Biblioteka w Rędzinach wznawia swoją działalność
Uruchamiamy wypożyczalnie w Bibliotece w Rędzinach oraz w filiach w Rudnikach i Kościelcu
Udostępnianie zbiorów odbywać się będzie tylko w trybie wypożyczeń na zewnątrz i w wyznaczonym do tego miejscu. Oznacza to brak dostępu do księgozbioru – książki podaje bibliotekarz. Nie ma możliwości korzystania z komputerów, drukarki i ksero.

Wytyczne dla Czytelników :
1. W miejscu wyznaczonym do wypożyczania może przebywać tylko 1 osoba 
2.  Czytelnicy oczekujący na wypożyczenie powinni zachować 2 m. odstęp
3. Czytelnik ma obowiązek noszenia maseczki i rękawiczek oraz dezynfekcji rąk.
Do końca maja Biblioteka w Rędzinach czynna będzie od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9.00 do 17.00 ( w czwartki 7.00-15.00)
Filie w Kościelcu i w Rudnikach pracują zgodnie z wcześniejszym harmonogramem.
Wypożyczanie odbywać się będzie z zachowaniem Procedur Postępowania w Gminnej Bibliotece w Rędzinach oraz filiach w Rudnikach i Kościelcu w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce

Kontakt

Gminny Ośrodek Kultury
w Rędzinach

ul. Mickiewicza 7,
42-242 Rędziny
tel. 34 32 79 998
email: gok@redziny.pl

Gok Rędziny

Biblioteka