logo
GMINNY OŚRODEK KULTURY
GMINNA BIBLIOTEKA W RĘDZINACH

GOK Rędziny

Historia Gminnego Ośrodka Kultury w Rędzinach

Gminny Ośrodek Kultury w Rędzinach działa od 1 sierpnia 1997 roku, został utworzony na mocy uchwały nr 4/XXV/97 Rady Gminy Rędziny z dnia 27 stycznia 1997 roku. Głównym jego zadaniem jest:

 • rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań i potrzeb kulturalno – oświatowych
 • upowszechnianie dóbr kultury mieszkańcom gminy
 • przygotowanie do odbioru i tworzenie wartości kultury
 • inspirowanie i rozwijanie zainteresowań amatorską twórczością artystyczną
 • organizowanie imprez kulturalnych dla społeczeństwa gminy Rędziny
 • organizowanie konkursów, spektakli, koncertów, wystaw, odczytów, kiermaszy
 • prowadzenie impresariatu artystycznego
 • organizowanie festynów, zabaw, wycieczek, rajdów i obozów
 • prowadzenie działalności wydawniczej
 • prowadzenie ognisk artystycznych, amatorskich zespołów artystycznych, nauki tanca, muzyki itp
 • prowadzenie zajęć rekreacyjnych w zakresie kultury fizycznej
 • gromadzenie, udostępnianie i opracowywanie materiałów bibliotecznych
 • redagowanie i wydawanie gazety gminnej
 • prowadzenie działalności informacyjnej – bibliograficznej oraz popularyzacja książek i czytelnictwa.

Gminny Ośrodek Kultury jest połączony z Biblioteką stanowi razem Instytucję Kultury, zatrudnionych jest w nim 13 osób, co w przeliczeniu na etaty stanowi to 8 etatów, w tym 2 1/2 to bibliotekarze, pozostali są pracownikami GOK-u i filii w Mariance Rędzińskiej.


Pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury – Gminnej Biblioteki w Rędzinach:

Dyrektor:
Jolanta Brzozowska-Ciura

Księgowa:
Halina Chudzicka

Instruktor:
Agnieszka Senderecka

Instruktor:
Aleksander Minkina

Instruktor:
Marta Jendrasiak
– plastyka

Instruktor:
Katarzyna Drążek-Pasternak
– taniec nowoczesny

Instruktor:
Konrad Dawid
– taniec Towarzyski

Instruktor:
Barbara Musiał
– karate

Teatr
Bogdan Wąchała

Studio Piosenki
Agnieszka Krzynowek

Instrumenty
Rafał Mazurczak

Pracownicy gospodarczy
Barbara Mstowska
Magda Gdawiec

Modelarnia
Zbigniew Kalota

Szachy
Karol Dróżdż

Filia Marianka Rędzińska
Monika Borawska

Gminna Hala Sportowa
Dominik Glica

Biblioteka
Renata Pindral
Katarzyna Roszczuk
Elżbieta Pijanka

GOK Rędziny informuje, że świadcząc usługi korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika, w szczególności z wykorzystaniem plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.zamknij
Skip to content