logo
GMINNY OŚRODEK KULTURY
GMINNA BIBLIOTEKA W RĘDZINACH

Projekty Unijne

Gminny Ośrodek Kultury, dbając o podniesienie jakości pracy i świadczonych usług, pozyskuje środki unijne. Jak dotąd jest to kwota: 302 289 00 zł
w tym na inwestycje 159 150,74 zł, a w ramach  funduszy tzw.  miękkich:  143 139, 70 zł

ŚRODKI INWESTYCYJNE:
MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ BIBBLIOTEKI:
Kwota dofinansowania pozyskana na tę inwestycję to 71 256,96. Wartość całkowita projektu wynosiła 116 429,04.
Celem przedsięwzięcia było podniesienie standardu świadczonych przez bibliotekę usług oraz wzrost liczby osób korzystających, czyli czytelników. Zwiększenie dostępu do kultury, wiedzy i edukacji, umożliwienie korzystania z różnorodnych form spędzania wolnego czasu. W ramach projektu dokonano remontu pomieszczeń biblioteki w Rędzinach. Remont obejmował usprawnienie funkcjonowania biblioteki poprzez wykonanie robót budowlanych,  robót rozbiórkowych, remont instalacji elektrycznej oraz sanitariatów. Zakupiono meble biblioteczne. Dziś biblioteka jest nowoczesnym, a mimo natłoku książek także przestrzennym miejscem, z którego korzystają liczni czytelnicy.

MODERNIZACJA BUDYNKU – FILII GOK W MARIANCE RĘDZIŃSKIEJ.
Kwota dofinansowania pozyskana na tę inwestycję to: 87 893, 78 Całkowity koszt projektu wyniósł 157 675,55.
Cel operacji: Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi. Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu wykonano remont pomieszczeń i poprawiono estetykę otoczenia filii GOK – w Mariance Rędzińskiej. Remont obejmował wykonanie robót budowlanych, robót rozbiórkowych,  renowacja sanitariatów. Wykonane zostały roboty zewnętrzne: schody zewnętrzne: naprawa balustrady, naprawa stopnic betonowych, naprawa ogrodzenia oraz istniejących chodników i odtworzenie opaski betonowej wokół budynku Wykonano remont stropu. Zakupiono wyposażenie meblowe : stoliki, krzesła, biurko, szafy rolety okienne. W ramach realizacji operacji wymienione zostały podłogi, odnowiono ściany, wymieniono oświetlenie oraz instalację elektryczną. Remont był niezbędny dla poprawienia poziomu bezpieczeństwa, a nie tylko estetyki budynku GOK-u w Mariance Rędzińskiej.
ŚRODKI MIĘKKIE

IMPREZY BOŻONARODZENIOWE 2011 i 2013
Dwukrotnie na Imprezę Bożonarodzeniową „Pamiętajmy o naszych tradycjach” uzyskaliśmy  37 433, 05 zł. Na pierwszą edycję 17 022, 59 zł, natomiast na drugą edycję 20 410, 46 zł. W ramach tych środków wykonano stoły wigilijne zapewniające degustację, transport, występ gwiazd uatrakcyjniających spotkanie: Alicji Majewskiej i Krystyny Giżowskiej. Zakupiono nagrody i statuetki, zorganizowano konkursy na najładniejszą choinkę i stół. Dużą atrakcją cieszy się poczęstunek potrawami świątecznymi przygotowanymi na imprezowe stoły.

SZKOLNA LIGA SZACHOWA – cykl turniejów szachowych w gminach: Rędziny, Mykanów, Kłomnice, Kruszyna, Miedźno.
Na ten cel pozyskano kwotę  – 6 142, 79 zł. Odbył się cykl turniejów szachowych i warsztatów w poszczególnych gminach. Z projektu zakupiono komplet szachownic i zegarów na wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Rędzinach.

PIKNIK BARWY LATA 2012 i 2013
Dwukrotnie zrealizowano piknik letni  Barwy Lata – 2012  i 2013 .
W sumie ten cel pozyskano 40 660,04 zł. Na pierwszą edycję w roku 2012 – 19 269, 62 natomiast na drugą  21 390, 42 zł. Środków tych sfinansowano: występ Mariana Opanii i Krzysztofa Tyńca, występ Orkiestry Dętej z Mykanowa, występ Tadeusza Drozdy, Ramolsów, grillowanie na patelni letniej, wypożyczenie sceny, nagłośnienie.  Wszystko co jest związane z organizacją festynów, w tym upominki w konkurencjach sportowych.
JURA MODEL FESTIWAL 2012 R
Na organizację Jury Model Festiwal pozyskano 4 836,54 zł.
Celem projektu było zainteresowanie i popularyzowanie modelarstwa wśród mieszkańców  W ramach realizacji projektu zorganizowane zostały dwudniowe zawody dla osób pasjonujących się sztuką modelarstwa – Jura Model Festiwal, które odbyły się na hali sportowej w Rędzinach w dniach 2 – 3 czerwca 2012 r. Pierwsza edycja w 2011 przyciągnęła ok. 400 uczestników zawodów oraz liczną publiczność, dlatego postanowiono kontynuować to wydarzenie dzięki możliwości pozyskania środków z „Małych projektów”.  Konkurs miał charakter otwarty. Wzięło w nim udział  500 modelarzy indywidualnych, z   25 klubów modelarskich z całej Polski. Rozpiętość uczestników konkursu była duża od 5 lat najmłodszy uczestnik do 71 lat – najstarszy uczestnik. Konkurs odbywał się w dwóch kategoriach – modeli plastikowych i modeli papierowych, w trzech przedziałach wiekowych. Podczas wystawy konkursowej prezentowane były modele lotnicze, pojazdy pancerne, cywilne, statki i okręty, figurki i budynki. Zainteresowane osoby mogły wziąć udział w warsztatach modelarskich. Dodatkową atrakcją był  grupy pokaz rekonstrukcyjne „Rakkasans.  Grupa ta zaprezentowała  oryginalne  umundurowanie oraz wyposażenie wojsk amerykańskich biorących udział w wojnie wietnamskiej. Zaprezentowane zostało uzbrojenie: granatnik M79, granatnik M72, karabin maszynowy M60, granaty oraz pojazd Ford Mutt M151A1, który był bardzo popularnym pojazdem w trakcie wojny wietnamskiej.  W  rozbitym obozie można było  dotykać karabiny, granatniki i przejechać się wojskowym samochodem. W ramach pozyskanych środków sfinansowano: druk plakatów promocyjnych oraz koszulek z logo imprezy, zakup nagród dla uczestników, wypożyczenie krzeseł i stołów, oraz wynagrodzenie dla grupy rekonstrukcyjnej.
MOJA MIEJSCOWOŚĆ W OCZACH DZIECKA I HISTORII – cykl warsztatów literacko-plastycznych dotyczących historii gminy Rędziny.
Na ten projekt pozyskano środki w wysokości: 8 825,50 zł. W ramach  projektu odbyły się warsztaty literacko-historyczne i plastyczne dla uczniów klas IV –  VI ( dziewięcioro z każdej szkoły ) z pięciu szkół  podstawowych  naszej gminy. Uczestnicy zapoznawali się z historią regionu oraz sposobami artystycznego przedstawienia swojej miejscowości.  Po zakończeniu warsztatów uczestnicy projektu wzięli udział w konkursie literacko – plastycznym „Moja miejscowość”. Prace miały dotyczyć dowolnej miejscowości gminy Rędziny – jej historii, zabytków, ciekawostek, ważnych wydarzeń lub uczuć z nią związanych. Można było wykonać dwie prace : jedną plastyczną i jedną literacką. Wszystkie prace zostały wydane w publikacji „Moja miejscowość”. Publikacja jest dostępna w bibliotece i promuje naszą małą ojczyznę nie tylko wśród osób zaangażowanych w działania, ale także całej społeczności lokalnej, a nawet poza granicami gminy.
WYPOSAŻENIE W SPRZĘT MULTIMEDIALNY  FILII GOK – MARIANKI RĘDZIŃSKIEJ.
Na ten cel pozyskano kwotę  20 578, 40 zł. Filię Gminnego Ośrodka wyposażono w: 4 komputery stacjonarne, nową drukarkę – kserokopiarkę, laptop, telewizor 47 cali, projektor, kolumnę głośnikową. Nowy sprzęt jest zamontowany i zapraszamy do korzystania.
ORGANIZACJA PROJEKCJI FILMOWYCH POŁĄCZONYCH Z PRELEKCJĄ I DYSKUSJĄ Z ZKRESU EDUKACJI FILMOWEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY WRAZ Z ZAKUPEM  WYPOSAŻENIA MULTIMEDIALNEGO”
Na ten cel pozyskano środki w wysokości: 24 663, 33. Jest to nowy projekt, który będzie realizowany od stycznia 2014 roku. Skierowany jest do dzieci w wieku szkolnym klas I-III oraz klas IV-VI.  Tymi zajęciami pragniemy rozszerzyć naszą działalność kulturalną w gminie Rędziny, poprzez wprowadzenie nowoczesnych źródeł wiedzy. Realizacja projektu podzielona będzie na dwie części. Pierwsza to wyposażenie sali Gminnego Ośrodka Kultury  w profesjonalny sprzęt multimedialny niezbędny do przeprowadzana projekcji filmowych. Drugim etapem będzie przeprowadzenie zajęć z zakresu edukacji filmowej. W cyklu projekcji filmowych weźmie udział ok. 1 120 uczestników. Przewiduje się 7 projekcji dla klas I -III i 7 projekcji dla klas IV-VI.  Projektem będą objęci wszyscy uczniowie klas I,II,III,IV,V,VI ze szkół podstawowych gminy Rędziny.  Każda projekcja filmowa będzie opatrzona prelekcją prowadzącego na temat związany z filmem. Po projekcji prelegent będzie miał za zadanie poprowadzić aktywną dyskusję z uczestnikami. Dla najbardziej aktywnych uczestników przewidziane są nagrody-upominki.
Ponadto na rozstrzygnięcie w Urzędzie Marszałkowskim czekają jeszcze dwa projekty: Nowoczesna świetlica wiejska – wyposażenie w sprzęt multimedialny filii w Rudnikach oraz Nowoczesna biblioteka – udostępnienie nowych źródeł wiedzy i informacji w Gminnej Bibliotece w Rędzinach. Na zrealizowanie tych projektów staramy się pozyskać: 39 666,00 zł.

GOK Rędziny informuje, że świadcząc usługi korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika, w szczególności z wykorzystaniem plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.zamknij
Skip to content