logo
GMINNY OŚRODEK KULTURY
GMINNA BIBLIOTEKA W RĘDZINACH

Projekty Mobilnej Kultury

Czas wakacji dla Gminnego Ośrodka Kultury w Rędzinach to czas intensywnych działań, które wiążą się z projektem  „ Mobilna Kultura diagnoza potrzeb kultury w gminie Rędziny” w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: „Domy Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2017”.  Gminny Ośrodek Kultury w Rędzinach znalazł się na liście rankingowej instytucji (50 innych ośrodków z całej Polski – o czym pisaliśmy wcześniej), które otrzymały dotację w ramach tegoż programu.
Program Inicjatywy Lokalne 2017 pokazuje  jak wielką uwagę  domy kultury przywiązują do potrzeb społeczności lokalnej oraz troskę  jak  zasoby gminne, potencjał kulturotwórczy wykorzystać najlepiej dla ludzi. W wyniku projektu zostały przeprowadzone badania, powstał raport z diagnozy potrzeb kulturalnych w naszej gminie. Zbadaliśmy potrzeby, zasoby i potencjał społeczności gminy  Rędziny. Na spotkaniach w poszczególnych sołectwach stawialiśmy pytania jak lepiej mógłby pracować Ośrodek Kultury. Zaplanowano i przeprowadzono trzynaście spotkań ze społecznością sołectw. Wspólnie szukaliśmy inicjatyw w dziedzinie kultury, chcąc włączyć w działania kulturalne społeczność. Czy cele zostały osiągnięte okaże się w listopadzie, gdy projekt się zakończy, a może dopiero za kilka lat, gdy zauważymy integrację społeczności i wzrost inicjatyw oddolnych.

GOK przeprowadził diagnozę potrzeb kulturalnych na terenie gminy zarówno na spotkaniach w sołectwach – każdy mógł się wypowiedzieć, a także poprzez wypełnienie ankiety dotyczącej działań Gminnego Ośrodka Kultury  w Rędzinach. Ankietę̨ mogli wypełnić́ wszyscy mieszkańcy gminy, udostępniana była poprzez biblioteki i GOK.

Spotkania diagnostyczne pokazały ogromne zróżnicowanie samej społeczności poszczególnych sołectw, jak i ich oczekiwania w stosunku do propozycji działań kulturalnych. Stanowi to istotną wartość do przyszłych inicjatyw. Badania miały ukazać potencjał, potrzeby i opinie ludności gminy  Rędziny. Każda informacja na ten temat była wartością pozyskaną na rzecz modelowania działań ośrodka kultury. Dzięki rozmowom poznano lokalnych liderów, osoby związane z kulturą i sztuką mieszkające na terenie gminy – wywodzące się z niej lub stanowiące element napływowy. Wskazano nowe obszary działań instytucji kultury zgodne z potrzebami mieszkańców, GOK dostał „zielone światło” dla pojawiających się sporadycznie wydarzeń, wskazano na potrzebę poszerzenia wiekowej grupy odbiorców oferty GOK-u. Wysoka frekwencja na spotkaniach jest potwierdzeniem zaangażowania zarówno Domu Kultury jak i mieszkańców w identyfikację potrzeb, wzmacnianie potencjału kulturowego i relacji między GOK-iem a społecznością lokalną.

Mieszkańcy uczestniczący w badaniu pozytywnie ocenili wyjście z diagnozą w teren, co pozwoliło im wypowiedzieć się na temat potrzeb kulturowych w poszczególnych sołectwach gminy Rędziny. Pozytywnie została oceniona oferta zajęć GOK-u. Podkreślano, że wielu mieszkańców korzysta z niej, jednak odległość, brak czasu i inne okoliczności nie pozwalają na pełne czerpanie z propozycji Ośrodka. Pojawiły się pomysły, by filie GOK-u były niemal w każdej miejscowości gminy Rędziny. Podkreślono efektywność współpracy domu kultury z lokalnymi instytucjami oraz zaangażowanie kadry. Jednak, wskazując nowe obszary działań Ośrodka, zgodzono się z potrzebą rozbudowy instytucji, by mogła spełniać się jako centrum życia kulturalnego gminy. Spotkania niejednokrotnie otworzyły mieszkańców, by mogli się zastanowić nad potrzebami kulturalnymi i nieuświadomionymi często potrzebami i priorytetami, które będą stanowić wartość dla całego sołectwa, gminy.

Zgodnie z realizacją zadania Mobilna kultura – diagnoza potrzeb kultury w gminie Rędziny na ostatnim spotkaniu przeprowadzono wybór inicjatyw lokalnych. Podczas pierwszego cyklu  spotkań animacyjno-diagnostycznych zostały wyłonione różne propozycje od mieszkańców poszczególnych sołectw. W drugiej turze zainteresowani – podczas  dyskusji – wypowiadali się na temat inicjatyw  najciekawszych dla danego sołectwa. Uzgodniono i wybrano po jednym z  najciekawszych pomysłów. Liderzy mieli za zadania kontaktować się z Gminnym Ośrodkiem Kultury, aby dopracować inicjatywy. Pomysły wpływały do Ośrodka Kultury na fiszkach roboczych, które podczas spotkań indywidualnych były dopracowywane. Ostatecznie dokonano zatwierdzenia już przemyślanych i przedyskutowanych inicjatyw. Do realizacji zakwalifikowały się następujące projekty:

1.      Edukacja historyczna poprzez zabawę

2.      Rędziński Uniwersytet

3.      Jura na pogodę ducha

4.      Poznajmy naszą miejscowość

5.      Miejscem folklorem stojące

6.      Młodzi z pasją

GOK Rędziny informuje, że świadcząc usługi korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika, w szczególności z wykorzystaniem plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.zamknij
Skip to content